Projekční činnost

Pro radost i odpočinek Vám navrhneme zahradu dle Vašeho přání.

Postup při projektování zahrad

Po úvodní schůzce na místě realizace Vám vypracujeme návrh uspořádání zahrady ve formě studie, kde jsou navrženy plochy keřových a květinových záhonů, plochy trávníku, umístění stromů, zahradního posezení, vedení zahradních chodníků a zpevněných ploch. Během následné konzultace vybereme, popřípadě upravíme studii, aby vše odpovídalo Vašim představám. Potom zhotovíme upravenou studii dle Vašich požadavků a na ní navrhneme osazovací plán rostlin – pak následuje další schůzka. Po zapracování případných připomínek zhotovíme projekt zahrady, který obsahuje průvodní zprávu s následným návrhem údržby zahrady a výkresovou část (výše zmíněné výkresy a dále výkresy potřebné pro komplexní realizaci zahrady např. detail řešení posezení, zahradního altánu, modelace terénu, jezírka apod.) a nedílnou součástí je položkový rozpočet na realizaci díla.

Dle rozsahu dokumentace se odvíjí cena projektu, která je stanovena předem.

Projektujeme nejen zahrady

Kromě projektů soukromých zahrad zpracujeme studie a projekty sadových úprav parků, veřejné zeleně měst a obcí, dětská hřiště, okolí bytových výstaveb, kulturních a obchodních center, historických objektů, hřbitovů, výrobních a obchodních areálů firem.

Dále také navrhujeme krajinářské úpravy, výsadbu biokoridorů podél vodotočí, větrolamy, zeleň podél cyklostezek nebo místních komunikací, stejně jako zeleň rekreačních a sportovních areálů.

Forma projektu

Zpracování projektu je prováděno na PC v programu Microstation. Jeho obsahem je návrh řešení, osazovací plán rostlinného materiálu, detaily zahradních a stavebních prvků (cesty, jezírka, kašny, osvětlení atd.) dle požadavku zákazníka a položkový rozpočet s technickou zprávou.

Součástí projektu je půdorys a dle požadavků investora i prostorové znázornění.

Dodávky projektových prací jsou prováděny dle předem dohodnutých smluvních podmínek.

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás na telefonu nebo mailu
+420 602 104 622 | botree@botree.cz